Okresné kolo súťaže dedinských folklórnych skupín

13.00 h estrádna sála Domu kultúry Vranov nad Topľou
Súťaž sa zameriava na folklórne skupiny, ktoré spracúvajú a zachovávajú tradičné formy tanca, hudby a obradových i zvykoslovných prejavov zo svojej obce, prípadne z jej blízkeho okolia. Cieľom súťaže je aktivizovať a podporovať činnosť folklórnych skupín, vyhľadávanie, dokumentáciu a prezentáciu prejavov tradičnej ľudovej kultúry a poukázať na jej význam v kultúrnom dianí.
Účinkujú: dedinské folklórne skupiny
ZAMUTOVČAN - KEC CE BUDU ČEPIC
Súťažné číslo predstavuje časť svadby pred redovým tancom, pozostáva z čepenia mladej a družbovského tanca. Námet je čerpaný z obce Zámutov z tradičnej zámutovskej svadby.
KOMANIČKA - VYPROVADZ ME MAMKO
Obrázok zo svadby, keď sa mladucha poberá z rodičovského domu, lúči sa s rodičmi a po obrade v kostole prichádza do domu ženícha, kde ju privítajú do novej rodiny. Námet bol čerpaný zo sfilmovanej Zámutovskej svadby v roku 1974. Pôvod materiálu "Tradičná svadba zo Zámutova".
BUKOVINA - PAROBOK RUKUJE
Rodina vyprevádza odvedeného parobka, ktorý okrem rodiny opúšťa aj frajerku, s ktorou jeho mama nesúhlasí. Spracovanie bežných zvykov pri vyprevádzaní regrútov v obci.
ČAKLOV - VIPITOVAŇE
Svadobné zvyky pri príchode svadobčanov do domu nevesty a ,,VIPITOVAŇE ŇEVESTI " pred sobášom.
Bančan - Hňeceňe reznakoch
Súťazňé číslo predstavuje predsvadobný zvyk tradovaný do 90 rokov minulého storočia. Keď svatky pozývali hostí na svadbu, často vyzbierali aj košík vajíčok. Tie priniesli do domu nevesty a ženícha a z nich pripravovali domáce rezance na celú svadobnú hostinu.
Rovina - Okopavaňe trecinovej repi
Tradícia z čias roľníckych družstiev.