Marusel

SOBOTA 2.9.2023
Názov festivalu Marusel, je zároveň názvom detskej tanečnej hry, ktorú zaznamenala Melánia Nemcová v našom regióne. Jednou z nosných myšlienok festivalu je poukázať na kontrasty prežívanie detstva v minulosti a súčasnosti. Primárnym cieľom je pre nás vytvoriť priestor na kvalitne strávený čas pre rodiny s deťmi, ktorý bude naplnený zaujímavými a interaktívnymi aktivitami odkazujúcimi na TĽK nielen pre deti a mládež, ale aj ich rodičov. Školičky tanca, školička spevu, interaktívna remeselná výroba – detská zóna, výroba hudobných nástrojov, prednášky, súťaže s animátormi, tradičné detské hry, prezentácia detských folklórnych súborov, interaktívne divadlo - výber aktivít určených práve deťom - povzbudzujúce vývoj ich zručností s ohľadom na psychomotorický vývoj rôznych vekových skupín detí. Gastro zóna, degustácia a príprava tradičných jedál, chill out zóna škola tanca pre dospelých, sú aktivitami určenými dospelým účastníkom festivalu.
14.00 h -17.30 h
areál Domu kultúry vo Vranove n.T.
Školičky tanca pre deti všetkých vekových kategórií
lektori: Vladimír Michalko s tanečnou pratnerkou
Pastierske hry zo Soblahova tak ako sa v minulosti hrávali deti na pasienku pri pasení husí, kôz a oviec a kráv
lektor: Jozef Ďuráči
Školičky spevu
dielne spevu pre deti ale aj rodičov
lektorka: Mgr. Martina Ťasková, DiS.art.
Hudobné nástroje
Interaktívna prednáška o tradičných hudobných nástrojoch a ich výrobe
lektor: Michal Smetanka
Remeselné dielne
Ukážky tradičných remesiel z regiónu
Animačné hry pre deti
Skúsení detskí animátori budú s deťmi tvoriť, zabávať a hrať sa.
Drevené detstvo
Herná zóna s drevenými hračkami
Roman Sorger a divadlo Haliganda.
Divadlo Haliganda je jediné divadlo hrajúce pravidelne pre deti od pol roka do 4 rokov, pre deti od 4 do 12 rokov a pre dospelých. Rozprávkový automat - deti si vyberú z možných 5 rozprávok zo zbierok Dobšinského a Reussa - vyberú a divadelníci hneď hrajú, deti sa priamo zapájajú do hry, predstavenie je plné šialených kostýmov, prevlekov a rekvizít.
Baveňe, či robota
14.00-17.30 h pódium pri Dome kultúry
Vystúpenia detských folklórnych súborov
účinkujú: DFS Lipovček, Ďatelinka, Cifroško, Ondlalík, Bystranček
Réžia programu: Miroslav Jenčo
Scenár: Mgr. Zuzana Demčáková