Hornozemplínske folklórne
slávnosti

Hornozemplínske folklórne slávnosti

Folklór je veľká životná výpoveď. Dokáže zasiahnuť krásou a energiou. Festival Hornozemplínske folklórne slávnosti svojou bonitou prehlbuje korene slovenskej identity. Popularizuje tradície a históriu s prepojením na prezentáciu súčasného umenia. Buduje a udržiava vzťahy a priateľstvá, spája zábavu so vzdelaním, kultúru s umením, podporuje lokálne folklórne zoskupenia a vytvára im priestor pre udržiavanie a citlivé prezentovanie prejavov tradičnej ľudovej kultúry Horného Zemplína.

Horný Zemplín

Je región severovýchodnej časti Slovenska, ktorý reprezentuje široká folklórna základňa. Vyznačuje sa zachovanou ľudovou architektúrou, folklórnymi prejavmi, nárečím, tradičnou stravou, remeslom a je miestom rozmáhajúceho sa cestovného ruchu. Aj od týchto činiteľov sa výrazne odvíja ideová koncepcia festivalu.
  • Dramaturgická rada:  Mgr.Martina Jurčová,MBA, Mgr. art. Vladimír Michalko, Mgr. Janka Horvátová, Mgr. Peter Kocák, Miroslav Jenčo, Ing. Martin Ťasko,

  • Organizačná rada: Hornozemplínske osvetové stredisko / Mgr. Martina Jurčová, MBA, Mgr. art. Vladimír Michalko, Mgr. Janka Horvátová, Mgr. Ivana Cerulová, Ing. Daniela Česláková, Slavomíra Zengevaldová, Anna Delyová/

  • Mesto Vranov nad Topľou / PhDr. Beáta Balintová/

  • Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou /Ing. Alfonz Kobielsky, Mgr. Peter Novák, Silvia Nusová,

  • Ďalší:

  • Partneri: OOCR Horný Zemplín, Tripolitana Krajské múzeum v Prešove, Ľubovnianske múzeum,

  • Mediálni partneri: RTVS, Vranovské novinky, Rádio regina východ,

Záštita