Fenomén Ján Lazorík

sobota – nedeľa / foyer Domu kultúry Vranov nad Topľou
Výstava venovaná výnimočnej osobnosti Jánovi Lazoríkovi, ktorý pôsobil ako slovenský pedagóg, etnológ, folklorista, zberateľ, archivár, fotograf, spisovateľ, šíriteľ používania nárečí, botanik a šľachtiteľ odrôd.
Garant výstavy:  Tripolitana Krajské múzeum v Prešove
Inštalácia: Anna Delyová, Lazorík