Štefan Štec a Fajta

18.00 h estrádna sála Domu kultúry Vranov nad Topľou
Koncert charizmatického speváka rusínskych ľudových piesní, ktorý svojou tvorbou by rád zbúral hranice medzi štátmi, ale aj medzi ľuďmi.
Vstupné : 20€ - pokladňa Domu kultúry